โลโก้

หน้าแรก สินค้า สิ่งแวดล้อม ข่าว/กิจกรรม เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อเรา
ไทย
Eng
ENGLISH

click

iso14001

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง ปัญหามลพิษที่เกิดจากการผลิต ซึ่งมีผลต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ และดียิ่งขึ้นไป จึงได้นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เข้ามาดำเนินการในบริษัทฯ ภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมที่บริษัทประกาศไว้ โดยได้รับการรับรอง เมื่อ เดือน เมษายน 2556

 

silver

90012008

อนึ่ง บริษัทฯ ยังได้มีความห่วงใยต่อผู้บริโภคสินค้า ที่เรามีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นการยืนยันสินค้าของบริษัท ว่าไม่มีสารที่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภค จึ่งได้ให้มีการตรวจรับรองจาก LWG (Leather Working Group) และได้รับการรับรองในระดับเหรียญเงิน (Silver) เมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

 

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและการส่งมอบที่ตรงเวลาให้กับลูกค้าของบริษัท และมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการถึงพอใจสูงสุด บริษัท จึงได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ และได้ผ่านการรับรองระบบ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557

CHRblc


SRI SINN FAH TANNERY CO.,LTD.

190 ม. 6 ถนน สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

Tel : (662)3239357,3239955                    

Fax : (662) 3239886

 

sv logo14001 logo9001